Ward Verkuylen

Maatschappij, Zorg

Artikel delen?

“Ik probeer elke dag iets te doen waarmee ik kan bijdragen aan het creëren van een mooiere wereld van morgen.” Hoewel voor zijn vader de verhoudingen in de wereld een gegeven waren, ziet Ward Verkuylen de wereld, natuur en samenleving als veranderbaar. Daarom geeft hij er elke dag aandacht aan.

Hij studeerde af in een tijd die voor werkzoekenden lastig was. Hij studeerde eerst economie in Tilburg, maar vond het programma in Amsterdam toch interessanter. Hij maakte de overstap naar de Universiteit van Amsterdam en heeft daar de studierichting welvaartstheorie en economische politiek afgerond. Met goede moed ging hij daarna aan de slag als financieel medewerker verkeer en vervoer bij Stichting Natuur en Milieu. Voor Verkuylen was het een uitzonderlijk leerzame periode.

De gelukkigste periode in zijn carrière

Na verschillende banen, rollen en opdrachten, onder andere als commercieel manager en regiodirecteur bij Connexxion en marketing officer bij het Radboudumc, ging hij als directeur bij Wezo aan de slag. Deze organisatie verkeerde destijds in zwaar weer. Toen hij begon, hadden de aandeelhouders er weinig vertrouwen meer in en liepen de medewerkers met gebogen schouders rond. Op dat moment werkten er maar een kwart van de zogenaamde doelgroepmedewerkers bij de klanten en het overgrote deel intern bij het bedrijf zelf. Toen hij het bedrijf 4 jaar later verliet, was dat percentage gestegen naar 67% en was de organisatie financieel grotendeels op orde. Hij herinnert zich hoe hij fijne mensen om zich heen had en voelde de dankbaarheid voor het werken voor zijn doelgroepen – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nevenactiviteiten

Naast zijn werk is hij bijna negen jaar actief geweest bij Hospice Bethlehem in Nijmegen. Hij was voorzitter van het bestuur en ervaart nog altijd hoe betekenisvol dit werk is. Inmiddels zijn er bijna 2.000 mensen overleden in dit hospice, in de meest liefdevolle omgeving , te midden van hun dierbaren. Hij ervaart dit als dankbaar werk en vond het zelf ook een eer om daar een bijdrage aan te leveren en onderdeel van te zijn.

In 2018 verhuisde Ward Verkuylen en daarmee kwam een einde aan zijn vrijwilligerswerk voor het hospice. Hij wilde graag wat voor de stad betekenen waar hij momenteel woont en ging als bestuurslid aan de slag bij Zomerparkfeest. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement in augustus dat vier dagen lang duurt en gemiddeld tot zo’n 100.000 bezoekers trekt.

Hij kende Zomerparkfeest al van zijn jongere jaren en was onder de indruk van de organisatie en de mensen die dit evenement dragen. Er kwam een vacature vrij en hij ging aan de slag als het ‘oudste’ bestuurslid van Zomerparkfeest (ze noemen hem daar ook wel ‘ozze pap’). Hij vindt het belangrijk dat het bestuur een vertegenwoordiging is van de bezoekers van Zomerparkfeest. Het bestuur moet volgens hem dus niet alleen uit jonge mensen bestaan. Zijn rol binnen het bestuur is vooral gericht op gezondheid en veiligheid; ervoor zorgen dat festivalgangers en vrijwilligers op een gezonde manier met elkaar feest kunnen vieren.

De toekomst

Ward Verkuylen heeft al het nodige gedaan, maar heeft nog energie voor tien en duidelijke doelen voor ogen. Zo is hij betrokken bij de oprichting van een MVO-platform Noord-Limburg en brengt hij inclusief ondernemen sociale duurzaamheid in bij het team innovatie en duurzaamheid van Ondernemend Venlo. Uit dit soort strategische uitdagingen haalt hij het meeste plezier. Het zijn de thema’s waarmee hij de komende jaren aan de slag wil en waar hij met zijn kennis en bevlogenheid echt wat kan betekenen.