Johan Knaap

Sport

Artikel delen?

Johan Knaap werd geboren op een melkveehouderij. Als gezonde boerenjongen hielp hij regelmatig mee op de boerderij van zijn ouders. Dat deed hij met zoveel plezier dat hij de opleiding rundveehouderij ging volgen aan de Hogere Agrarische School (HAS). Toch waren het niet de runderen die zijn hart gestolen hadden, maar de paarden.

Die liefde kreeg Johan Knaap van jongs af aan mee. Op de ouderlijke boerderij liepen niet alleen koeien rond, maar ook paarden. “Van jongs af aan rijd ik al paard. Ook mocht ik meehelpen met het africhten van jonge paarden. De band met een paard is heel bijzonder. Paardensport draait om de band tussen mens en dier. Dat geeft een unieke dimensie.”

Stage

Als onderdeel van zijn studie moest Knaap stagelopen. Hij kwam terecht bij een onderzoeksinstelling die praktijkonderzoek deed naar alle facetten van de paardenhouderij; van voeding en verzorging tot het fokken en trainen van paarden. Dankzij zijn stage bouwde hij een stevig netwerk binnen de hippische sector én het leverde zijn eerste echte baan op. “Vlak voor mijn afstuderen werd ik gevraagd om bedrijfsleider te worden bij het praktijkonderzoek voor de paardenhouderij.”

Wonen op een prachtige boerderij in Limburg, midden tussen de paarden. Het klonk als een droomkans. Toch twijfelde hij even, hij had namelijk geen managementervaring. Knaap vroeg, en kreeg, een personal coach die hem hielp zich in de sector te vestigen. Deze coach moedigde hem ook aan een bedrijfskundige opleiding aan de Open Universiteit te vervullen. “Dat heb ik gedaan, waardoor mijn horizon enorm werd verbreed.”

Als bedrijfsleider droeg Johan Knaap bij aan belangrijke doorbraken in de paardenhouderij. Gevraagd naar de belangrijkste hoogtepunten noemt hij de ontwikkeling van kunstmatige inseminatie bij paarden (destijds een volledig nieuwe reproductietechniek voor paarden) en het terugdringen van de erfelijke gewrichtsaandoening osteochondrose door betere fokkerij maatregelen.

Stamboek

Vanuit het praktijkonderzoek stroomde hij door naar het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN), een 30.000 leden tellende vereniging met als kerntaak: ‘betere paarden fokken’.

Dat doet het KWPN door paarden te registreren (het bijhouden van de burgerlijke stand voor paarden) en door paarden te beoordelen, te certificeren en te selecteren in het kader van een fokprogramma.

Binnen het KWPN was hij een jaar adjunct-directeur, om vervolgens directeur te worden. Mede onder zijn leiding groeide het KWPN uit tot een wereldwijd toonaangevend stamboek. Johan Knaap was namens het stamboek ook nauw betrokken bij de oprichting van het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo en actief voor de sectorraad Paarden.

Genetisch bepaald

Vanuit de KWPN was hij afgevaardigde bij de World Breeding Federation for Sports Horses, waardoor hij zijn internationale netwerk exponentieel kon laten groeien. Hier maakte hij kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied van DNA-selectie: Genomics. Hij zag kansen binnen de hippische sector “Mede daarom heb ik de stap naar zelfstandig ondernemerschap gemaakt.”

In 2019 richtte hij Equine Genomics op. Al snel trok hij de aandacht van de Saudi Equestrian Authority. “Saudi-Arabië kent een lange historie en traditie met paarden, langer dan Europa. Het land heeft eveneens een ongekende ambitie om verder te groeien tot toonaangevende hippische sportnatie.”

Aan de realisatie van die ambitie kan Knaap een steentje bijdragen, dachten de Saudi’s, die hem wisten te verleiden in Riyad de functie van Executive Breeding Director te vervullen. Door deze baan is hij veel van huis, maar het thuisfront steunt hem in het waarmaken van zijn droom.

Deze baan biedt hem professionele kansen. Zo is het fokken en trainen van paarden in een woestijnklimaat fundamenteel anders dan in Nederland. Sowieso is de paardenfokkerij nooit uitontwikkeld. “Het is belangrijk dat de fokkerij blijft inspelen op de eisen van de sport en welzijn van de paarden. De professionele uitdaging is niet de enige reden om het avontuur aan te gaan. Ook het leren kennen van een andere cultuur is geweldig.”

Johan Knaap leeft het leven waarvan velen slechts kunnen dromen. Hij heeft zijn passie tot zijn werk kunnen maken, bevindt zich in de voorhoede van innovatie en beleeft het ene avontuur na het andere. Dat kunnen maar weinigen zeggen. Hij hoopt nog lange tijd zijn bijdragen te kunnen leveren aan het verbeteren van de paardensector.