Jan Veuger

Vastgoed

Artikel delen?

Jan Veuger is een gedreven ondernemer in de vastgoedsector. Met zijn bedrijf Corporate Real Estate Management adviseert hij over en begeleidt hij opdrachtgevers met hun vastgoedportefeuille. Daarnaast was hij lector en is schrijver van boeken en wetenschappelijke publicaties op het gebied van vastgoedmanagement, blockchain en energie.

Strategisch vastgoedmanagement

De expertise van Jan Veuger is strategisch vastgoedmanagement. Op strategisch niveau houdt hij zich bezig met de vastgoedportefeuille van zijn klanten. Het zijn niet alleen commerciële partijen voor wie vastgoedmanagement interessant is. Ook bijvoorbeeld zorginstanties en gemeenten hebben te maken met vraagstukken over hun vastgoedportefeuille. De uitdagingen in het sociaal vastgoed zijn net als in het commercieel vastgoed aan de orde, alleen bekeken vanuit een ander perspectief. Door de kennis die hij opdoet tijdens zijn onderzoek, in combinatie met zijn praktijkervaring, kan hij iedere opdrachtgever goed bedienen. 

Het bedrijf biedt diensten aan waaronder integraal vastgoedmanagement, verandermanagement, interimmanagement, projectmanagement, strategisch, tactisch en operationeel management. Ook biedt het bedrijf toezicht en corporate governance, en wordt er training en coaching aangeboden. “Het hangt af van de vraagstukken die de klant heeft. Op basis daarvan kan ik precies bepalen wat nodig is om het probleem op te lossen. Soms duurt een opdracht 2 maanden, maar in andere gevallen kan het ook 2 jaar duren.”

Lectorschap Hanzehogeschool

Naast het runnen van zijn bedrijf, was hij lector en is hij werkzaam geweest aan de Hanzehogeschool. Als lector is de hoofdtaak het doen van onderzoek. Er wordt ook wel lesgegeven in de vorm van bijvoorbeeld gastcolleges, maar het voornaamste blijft het doen van onderzoek. Zo begon dat ook voor Jan Veuger. “Bij de Hanzehogeschool in Groningen was er behoefte om een programma te maken over maatschappelijk vastgoed. Op dat moment was ik al 15 jaar met mijn bedrijf in het vastgoed actief en had dus ook de nodige ervaring. Ik heb het programma opgezet en de vraagstukken hierin verwerkt.” Hij heeft ervoor gezorgd dat er subsidie werd binnengehaald en is de programma-regisseur geweest.

Twee jaar later is hij in samenwerking met de Hanzehogeschool een lectoraat gestart. Dat heeft hij 7 jaar gedaan. Het onderzoek heeft internationale erkenning gekregen en er zijn internationale publicaties over verschenen.

Een wendbare vastgoedeconomie

Het lectoraat met de Hanzehogeschool ging om het samenvoegen van twee lectoraten, waarvan één niet goed liep. Jan Veuger heeft het lectoraat vastgoed en het lectoraat maatschappelijk vastgoed geïntegreerd. Het heeft voor hem tevens geleid tot het schrijven van het boek ‘Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie & blockchain’. “Ik heb gekeken naar wat de hele digitalisering betekent en wat het effect op het vastgoed is. Ook veranderingen zoals corona hebben invloed gehad op de vastgoedmarkt. Zo zijn we bijvoorbeeld meer thuis gaan werken en worden kantoren omgebouwd naar woningen.” Het digitaliseringsproces is gelieerd aan blockchain. Tijdens zijn onderzoek is zijn interesse voor blockchain gewekt en alle mogelijkheden die hieruit voortkomen.

Blockchain

Het doen van onderzoek en het delen van kennis zit bij Jan Veuger in zijn aard. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan die gaan over de vastgoedmarkt. Doordat hij naast het doen van onderzoek ook actief is met zijn vastgoedbedrijf, heeft hij kennis van beide kanten; theorie en praktijk. Tijdens zijn onderzoeken heeft hij ook veel internationale contacten opgedaan en geleerd van andere culturen. Het internationale aspect bevalt hem wel. “Ik ben mij gaan verdiepen in blockchain. Dit is ook internationaler dan bijvoorbeeld alleen maatschappelijk vastgoed. Het gaat ook over veel meer dan alleen vastgoed, zoals financiën, verzekeringen en data. Je kunt namelijk veel dingen automatiseren in het vastgoed.” Hij heeft internationale congressen gegeven en zijn kennis hierover mogen delen. Ook in de toekomst is hij van plan dit te blijven doen.