Herman Vrehen

Consultancy, Maatschappij

Artikel delen?

Herman Vrehen is een ondernemer die het economische aspect en natuurontwikkeling met elkaar verbindt. Hij heeft een groen hart en is een enorme voorstander van een duurzame samenleving.

Een groen hart

Herman Vrehen heeft zijn studie zoötechniek afgerond aan de Universiteit Wageningen. Deze studie is gericht op veehouderij. Tijdens zijn studie heeft hij veel geleerd over de praktijk en wetenschap van fokken, voeden en verzorgen van dieren, zoals koeien en schapen. Het doel van zoötechniek is om de efficiëntie en winstgevendheid van de dierlijke productie te optimaliseren, terwijl het welzijn van de dieren wordt gewaarborgd en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Na zijn studie paste het volledig in zijn straatje om als beleidsfunctionaris aan de slag te gaan. Herman Vrehen is meer dan een decennia beleidsfunctionaris geweest waar hij zich heeft gebogen over de verbeteringen in de land- en tuinbouw in Limburg.

“Het beleidsveld is sterk in beweging. Ik vond het beleid vormen en plannen maken om een echte transitie op gang te brengen een mooie uitdaging. Om daadwerkelijk een verschil te maken, moest er worden samengewerkt met bijvoorbeeld overheden en natuurorganisaties. Het is niet alleen het beleid en de regelgeving die belangrijk is, het gaat om de verbinding tussen de partijen en de betrokkenheid met de omgeving.”

Landschapspark

Tegenwoordig is hij betrokken bij het opbouwen van een gemeentelijk landschapspark. Door zijn kennis en ervaring op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling, is deze klus hem op het lijf geschreven. 

Een landschapspark is een groot gebied van natuurlijk of aangelegd landschap dat is ontworpen en aangelegd om esthetische en recreatieve doeleinden te dienen. Het doel van een landschapspark is om mensen de mogelijkheid te bieden om te genieten van de natuurlijke omgeving en culturele erfgoed. Landschapsparken kunnen bestaan uit diverse landschapselementen zoals waterlopen, bossen, heuvels, tuinen, paviljoens, historische gebouwen, sculpturen en wandelpaden.

Herman Vrehen wil zich hier ook voor inzetten. “In de toekomst zou ik willen dat we niet alleen kijken naar de klimaatverandering op wereldniveau, maar dat we veel meer teruggaan naar het lokale niveau. Dat we bijvoorbeeld op basisscholen kinderen leren hoe om te gaan met de landschap en natuur. Het gevoel te hebben van betrokkenheid draagt bij een aan aangename en gezonde leefomgeving.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De ondernemer heeft altijd in Herman Vrehen gezeten. Tijdens zijn periode als hoofd van een organisatie kwam er een ander initiatief op zijn pad. Hij kwam in aanraking met het vervoeren van poststukken. Naar aanleiding daarvan heeft hij POLO BV opgericht. Dit bedrijf vervoert poststukken op een duurzame manier en heeft een maatschappelijk verantwoord belang. Door bij te dragen aan de samenleving en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden, is POLO BV uitgegroeid tot een maatschappelijk verantwoord bedrijf. “Wanneer je als bedrijf of particulier geen gebruik wilt maken van een grote commerciële organisatie, dan is de dienstverlening van POLO BV een uitkomst. Wij brengen belangrijke documenten en pakketten, zoals examens of juridische stukken op het gewenste tijdstip en locatie langs.”

De combinatie van het ondernemerschap en het gevoel voor de natuur, daar zal Herman Vrehen zich voor blijven inzetten. Zijn krachten liggen juist in deze verbinding tussen de mens en natuur.