Dertje Meijer

Consultancy

Artikel delen?

Dertje Meijer staat bekend om haar visionaire leiderschap en haar vermogen om vernieuwing te stimuleren in elke sector waar ze haar sporen heeft verdiend. Van de luchtvaart tot de maritieme industrie, ze heeft een aansturende rol gehad in het vormgeven van de toekomst van nationale en internationale organisaties. Haar carrière is een aaneenschakeling van leiderschapsrollen waarin ze consequent heeft bijgedragen aan innovatie en technologische vooruitgang. Ze heeft niet alleen bedrijven getransformeerd, maar ook verandering teweeggebracht in de industrieën waarin zij actief is geweest.

Het roer in handen hebben

Haar expertise in het managen van complexe omgevingen en de daarbij behorende stakeholders is wat haar een sterke en stabiele leider maakt. Haar tijd bij Fokker en later bij de Amsterdamse haven getuigt van haar bekwaamheid om technische en internationale uitdagingen aan te gaan. 

Ze heeft bewezen dat ze grote projecten kan leiden met een combinatie van technische knowhow, strategische planning en een sterke focus op duurzaamheid. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Zeesluis in IJmuiden en Prodock, een start-up locatie voor circulaire bedrijven in de Amsterdamse haven.

Dergelijke projecten vereisten niet alleen een begrip van de strategische en organisatorische aspecten, maar ook het vermogen om diverse teams en stakeholders te verenigen. Ze heeft hierin een aanpak ontwikkeld die gericht is op het bouwen van vertrouwen en het vinden van gemeenschappelijke grond, wat essentieel is voor het succesvol realiseren van complexe projecten en transformaties.

Verandering en transformatie

Openstaan voor verandering is fundamenteel wanneer een organisatie een transformatie ondergaat. Dertje Meijer heeft een duidelijke visie op hoe vernieuwing kan worden georganiseerd en geleid, en ze heeft deze visie met succes toegepast in haar verschillende rollen. Ze heeft specifieke veranderingsinitiatieven geïmplementeerd, waaronder; 

  • Focus op duurzaamheid: Ze heeft zich gericht op innovatie met oog voor duurzaamheid die zowel bedrijfsprestaties als milieu-impact verbeteren.
  • Ontwikkeling van mensen en teams: Ze heeft zich ingezet voor talent- en teamontwikkeling waardoor interne groei en blijvende verandering heeft plaatsgevonden. 
  • Optimalisatie van interne bedrijfsprocessen: Ze heeft strategieën ontwikkeld en geïmplementeerd die hebben bijgedragen aan het succesvol herstructureren van een organisatie.

Haar aanpak is altijd holistisch geweest, waarbij ze iedere stakeholder in overweging neemt. 

Mensen en teams staan centraal

Haar benadering van leiderschap is gevormd door het begrip dat het welzijn van een organisatie verweven is met de tevredenheid en ontwikkeling van haar medewerkers. Ze heeft bij de organisaties waar ze werkzaam is geweest, geïnvesteerd in de mensen en het transformeren van de bedrijfscultuur. Het is van belang dat er een cultuur is waarin medewerkers zich gesteund voelen en waar groei een centrale plaats inneemt. Haar methoden om teams te ontwikkelen en te motiveren zijn innovatief en mensgericht. 

Stakeholdermanagement en interne optimalisatie

Dertje Meijer weet een balans te vinden tussen stakeholdermanagement en interne optimalisatie. Het is van belang sterke relaties te onderhouden met alle belanghebbenden, variërend van klanten en leveranciers tot overheidsinstanties en de lokale gemeenschap. Haar aanpak is altijd geweest om open communicatiekanalen te onderhouden en te zorgen voor een heldere en consistente boodschap. Intern heeft ze eenzelfde niveau van aandacht en zorg toegepast op het stroomlijnen van processen. 

Een veelzijdige carrière

De periode bij Trigion Aviation Security heeft haar bijvoorbeeld inzicht gegeven in de complexe veiligheidsdynamiek en operationele uitdagingen van luchthavens. Haar werk bij het Amsterdam Food Center heeft haar ervaring met stedelijke logistiek en voedseldistributie verbreed, waarbij ze zich richtte op het versterken van de voedselvoorzieningsketens en het ondersteunen van lokale bedrijven. In iedere rol heeft ze niet alleen de interne processen verbeterd, maar ook actief bijgedragen aan sectorbrede discussies en beleidsontwikkeling, waarmee ze de toekomst van transport en infrastructuur mede vormgeeft. Haar vermogen om te leiden door verandering, haar toewijding aan duurzaamheid en haar passie voor innovatie maken haar tot een inspirerend voorbeeld voor toekomstige generaties leiders.