Cees Korvinus

Juridisch

Artikel delen?

Cees Korvinus is een bekende strafrechtadvocaat. Hij heeft bekend en onbekend Nederland bijgestaan in strafzaken. Momenteel werkt hij vanuit zijn kantoor Korvinus Zandt Bruinsma Rafik Advocaten in Amsterdam.

Een sociaal kantoor in Amsterdam

Nadat Cees Korvinus in 1977 is afgestudeerd, startte hij samen met een mede-advocaat het advocatencollectief in Amsterdam-Noord. Dit was het derde advocatencollectief in Nederland. Ondanks dat hij zich specialiseert in het strafrecht, heeft hij vrijwel alle rechtsgebieden vertegenwoordigd vanuit dit kantoor.

“Het meest interessante van de studie rechten vond ik het strafrecht. Het gaat namelijk om de staat tegenover de burger, de rechten van de burger en zijn vrijheid. Hoewel ik met het collectief niet heel veel zaken behandelde die met strafrecht te maken hadden, kwamen er wel dossiers voorbij. Het collectief was een sociaal kantoor waarbij we ook niet één specifiek rechtsgebied vertegenwoordigde. Als beginnende advocaten konden we het ons namelijk ook niet permitteren om selectief te zijn.”

Het tegenspel bieden

Tijdens zijn studie heeft hij één van de meest essentiële concepten geleerd, namelijk dat het strafrecht draait om de staat. Dit blijft ook in de hedendaagse context relevant.

“Het is belangrijk bewust te zijn dat er een gevaar bestaat dat de staat zijn macht verder wil uitbreiden over die burgers die met strafrecht in aanraking komen en dat ze bijvoorbeeld steeds verdergaande maatregelen zouden willen nemen. Dergelijke maatregelen kunnen repressieve maatregelen zijn in het kader van strafrechtelijk onderzoek. In praktijk kan dat een enorme inbreuk maken op iemands privacy en zijn of haar privéleven. Dat beperken en daar tegenspel aanbieden is de belangrijkste taak van een strafrechtadvocaat. Het gaat erom de staat aan zijn eigen regels te houden.”

Het tegenspel bieden tegenover de staat was voor hem een enorme trigger om zich in dit rechtsgebied te specialiseren. Hij zegt daarover: “Het gaat ook om grote persoonlijke belangen, waar je ook als onschuldige in het vangnet van de staat terecht kunt komen.”

Een van de meest spraakmakende zaken waar Cees Korvinus als advocaat optrad, is tijdens de DNA-zaak. In deze zaak vertegenwoordigde hij een man die verdacht werd van ernstige feiten. Door middel van DNA-onderzoek heeft hij zijn onschuld bewezen. Dit was tevens de eerste zaak waar DNA als bewijsmateriaal is gebruikt. Dit geval en het onderzoek hebben niet alleen geleid tot een vergroting van zijn bekendheid, maar ook tot de totstandkoming van nieuwe jurisprudentie.

Strafrechtkantoor

Na het advocatencollectief is hij aan meerdere kantoren verbonden geweest. Eerst heeft hij gewerkt bij het sociale kantoor van Peter Ingelse. Hij is gevraagd hier te komen als strafrechtadvocaat. Hoewel het een sociaal kantoor was, namen zij ook commerciële zaken aan. “Ik was voornamelijk geïnteresseerd om hier te gaan werken omdat zij met name de processen deden tegen de kernwapenopslag in Nederland.”

Vervolgens is hij naar De Roos en Pen gegaan. Dit was een puur strafrechtelijk kantoor. Dat sprak hem zeer aan omdat hij zich volledig kon bezighouden met het strafrecht. Ook heeft hij hier zijn TBS praktijk ontwikkeld.

Mooie zaken

In deze periode heeft hij veel mooie zaken mogen doen. Een van de zaken is de ‘minister-student-zaak’. In deze zaak werd een student aangehouden nadat hij ervan werd verdacht een minister te hebben geschopt. Dit was tijdens een demonstratie geweest. De ouders van de student hebben zich tot Cees Korvinus gekeerd. Met behulp van de studentenvakbond kwam hij erachter wie daadwerkelijk verantwoordelijk was, wat resulteerde in de onschuld van zijn cliënt. Hij heeft er dan ook voor gezorgd dat de student werd vrijgesproken.

Een andere zaak die veel bekendheid heeft gekregen en voor nieuwe jurisprudentie heeft gezorgd is de ‘palliatieve zorg-zaak’. Een arts werd ervan beschuldigd een patiënt te veel medicatie te hebben gegeven, waarna deze is overleden. Echter was al duidelijk dat de patiënt het niet zou overleven. De arts wilde het lijden verminderen, wat uiteindelijk ook het oordeel van de rechter is. Hij heeft naast vrijspraak van zijn cliënt ook een schadevergoeding en eerherstel gekregen.