Aldo Verbruggen

Juridisch

Artikel delen?

Aldo Verbruggen is een specialist defence counsel financieel-economisch strafrecht. Hij heeft een gedegen reputatie opgebouwd in het Nederlandse juridische landschap. Hij heeft het vermogen om gecompliceerde financiële en juridische vraagstukken te doorgronden en zijn analyse om te zetten in een praktische strategie. Hij geniet dan ook brede erkenning als topadvocaat op het terrein van het ondernemingsstrafrecht. 

Passie voor strafrecht

Gedurende zijn academische loopbaan richtte Aldo Verbruggen zich met name op het strafrecht. Na het succesvol voltooien van zijn rechtenstudie volgde hij de opleiding voor de rechterlijke macht. Daarna trad hij in dienst bij het Openbaar Ministerie, waar hij vele jaren met toewijding diende als officier van justitie. Zijn voornaamste focus binnen deze functie was gericht op het veeleisende terrein van het bedrijfsstrafrecht. 

Na zijn transitie naar de advocatuur was hij verbonden aan verschillende grote advocatenkantoren. Hier legde hij een stevige basis voor zijn toekomstige praktijk en specialisme in financieel-economisch strafrecht.

De juridische arena van Verbruggen

Door de jaren heen heeft hij aan een tal van prominente en significante zaken gewerkt. Zijn kracht ligt onder meer in het terugbrengen van complexe omvangrijke zaken tot de kern.

Aldo Verbruggen heeft een vooraanstaande positie veroverd binnen zijn vakgebied. Zijn toewijding, integriteit, vastberadenheid en expertise vormen essentiële kernkwaliteiten, waarvoor hij ook internationale erkenning ontvangt. Als betrouwbaar en toegewijd advocaat is hij altijd bereid om extra inspanningen te leveren ten behoeve van zijn cliënten. Zijn benadering kenmerkt zich door pragmatisme en resultaatgerichtheid. 

In 2023 is hij voor de achtste opeenvolgende keer opgenomen in de ranglijsten van Chambers and Partners, in de categorie ‘Corporate Investigations’. Hij heeft gedurende vier opeenvolgende jaren een topnotering behaald in de categorie ‘White-Collar Crime Defense’. 

Momenteel behandelt hij zaken vanuit zijn eigen kantoor: Lumen Lawyers. Ook heeft hij verscheidene artikelen en opiniestukken gepubliceerd, en wordt hij veelal gevraagd als keynote spreker bij congressen of te doceren.

High profile financieel-economische strafzaken

Gedurende zijn carrière heeft Aldo Verbruggen enkele van de meest complexe en high profile financieel-economische strafzaken behandeld. In een van zijn eerste grote rechtszaken vertegenwoordigde hij de toenmalige CEO van een internationaal detailhandelsconcern.

Ook is hij betrokken geweest bij internationale landmark-zaken. Deze zaken hebben belangrijke invloed gehad op toekomstige jurisprudentie op het gebied van internationaal recht. Voorbeelden van zaken en cliënten die hij heeft vertegenwoordigd zijn een grote commodity trader (Probo Koala), een internationale telecomaanbieder die een nieuwe markt wilde aanboren, een Braziliaanse staatsoliebedrijf en een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Daarnaast heeft hij een groot automerk in hun verdediging rond sjoemeldiesel-zaak bijgestaan.

Selfreporting en disclosure

Hij heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in cross-border corruptiezaken. 

Daardoor heeft hij geregeld te maken gehad met buitenlandse jurisdicties. Het maakt hem tevens kritisch op de nationale wetgeving. “Ik merk dat de huidige nationale wetgeving verspreid is over verschillende delen van het wetboek, wat heeft geleid tot fragmentatie en een gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot corruptiezaken.” Tevens houden veel Nederlandse bedrijven nog steeds vast aan een mentaliteit die in het verleden geassocieerd werd met de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), wat de tendens tot incidenteel gebruik van steekpenningen versterkt.

Het zou goed zijn om deze verspreide bepalingen te concentreren, zodat juridische kaders worden verduidelijkt. Dit is ook nodig om zowel de belangen van de handhaving ervan als het bedrijfsleven te dienen. “Het is tijd om een gestructureerde regeling in te voeren die gericht is op selfreporting en disclosure, waardoor bedrijven worden aangemoedigd om vrijwillig onregelmatigheden te melden en samen te werken met handhavingsinstanties. En ook dat vergt regelingen en wetgeving die toeziet en betrekking heeft op de straftoemeting.” Inmiddels vond zijn vaak uitgedragen standpunt erkenning in een WODC rapport en de nieuwe EU-richtlijnen voor corruptiebestrijding.